Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Käyttäjätietojen palautuspalvelut

Käyttäjätietoihin kuuluvat mm. käyttäjätunnukset, salasanat, palvelinosoitteet, salausavaimet ja tietoturvavarmenteet. Noviaria ei tietoturvasyistä tallenna näitä tietoja, vaan kadonnut tieto korvataan uudella. Noviaria ei koskaan tallenna asiakkaan puolesta käyttäjätietoja kolmannen osapuolen palveluihin eikä näin ollen myöskään pysty palauttamaan sellaisia.

Noviarian toimitusehtojen mukaisesti vastaa asiakas käyttäjätietojen kuten käyttäjätunnusten ja salasanojen asianmukaisesta säilityksestä sen jälkeen, kun Noviaria on ne asiakkaalle ensimmäisen kerran toimittanut. Kadonneen tai unohtuneen käyttäjätiedon korvaamisesta veloitetaan, koska toimenpide vaatii erityisiä järjestelmiä ja toimintatapoja, jotta asiakkaan luottamuksellisia tietoja voidaan käsitellä tietoturvallisesti. Koska käyttäjätietojen katoaminen voi johtua inhimillisistä syistä, toteutamme käyttäjätietojen palautuspalvelut omakustannushintaan.

Hinta sisältää

  • Korvaavien käyttäjätietojen sähköisen toimituksen

Hinta ei sisällä

  • Asennustöitä tai käyttötukea, joita käyttäjätiedon korvaaminen saattaa vaatia. Näitä voivat olla esim. sähköpostiohjelman tai muun yhteysohjelman asetukset. Noviaria tekee mielellään asennuksia etänä kulloinkin voimassa olevan tuntityöhinnastona mukaisesti.
  • Korvaavaa tietoturvalaitteistoa, kuten Yubikey tai muu laite.

Laskutus

  • Jälkikäteen