Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Verkkotunnuksen siirtoavain ja välittäjän vaihtoavain

Kaikki internetin verkkotunnukset eli nk. domain-nimet rekisteröidään asiakkaalle kunkin verkkotunnuspäätettä hallinnoivan tahon eli nk. rekisterin kautta.

Esimerkiksi Suomessa verkkotunnuspäätettä .fi hallinnoi Liikenne- ja viestintävirasto eli Traficom, joka toimii verkkotunnusrekisterin roolissa. Noviaria Oy toimii tällöin Traficom:n valtuuttamana verkkotunnusvälittäjänä.

Välittäjän vaihtoavain on salasanaan verrattavissa oleva merkkijono, jonka avulla verkkotunnusvälittäjää voi halutessaan vaihtaa.

Verkkotunnuksen siirtoavain on salasanaan verrattavissa oleva merkkijono, jonka avulla vaihdetaan verkkotunnuksen omistaja.

Mikäli olette vaihtamassa järjestelmätoimittajaa, varmistattehan ennen avainten tilausta uudelta toimittajaltanne minkälaisen avaimen tarvitsette.

Ensimmäinen avaintoimitus tapahtuu Noviarian puolelta veloituksetta. Noviaria voi toimittaa avaimia vain, jos Noviaria on kyseisen verkkotunnuksen rekisteriin merkitty verkkotunnusvälittäjä.

Avaimilla on voimassaoloaika, joka alkaa, kun ne luodaan Noviarian toimesta Viestintäviraston tai muun vastaavan verkkotunnusrekisterin järjestelmässä. Noviarian velvollisuuksiin kuuluu toimittaa avain asiakkaalle mahdollisimman pian sen luonnin jälkeen. Uuden järjestelmätoimittajanne velvollisuuksiin kuuluu toteuttaa siirto ennen avainten voimassaoloajan päättymistä. Noviaria veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen palvelumaksun uusien avainten toimituksesta, mikäli ensimmäisessä avaintoimituksessa olleet avaimet ovat vanhentuneet ja näin ollen käyttökelvottomat.

Verkkotunnuksen siirto toiselle toimittajalle on erittäin tekninen toimenpide, joka vaatii huolellista suunnittelua ja joka pitää toteuttaa tarkkaan määritellyssä järjestyksessä palvelukatkoksien välttämiseksi. Mikäli yrityksessänne ei ole IT-henkilökuntaa tai kokemusta internetin nimipalvelinjärjestelmistä (DNS), suosittelemme että käytätte siirron toteuttamiseen Noviarian kaltaista, arkkitehtuuripalveluita tuottavaa palveluntarjoajaa, varsinkin jos tarkoituksena on hajauttaa verkkotunnuksen palvelut usealle järjestelmätoimittajalle.

Toimitus sisältää

  • Joko verkkotunnuksen siirtoavaimen tai välittäjän vaihtoavaimen sähköisen toimituksen. Verkkotunnuksen siirtoavain luodaan ja lähetetään sähköpostiviestinä suoraan Viestintäviraston järjestelmästä. Välittäjän vaihtoavain luodaan Viestintäviraston järjestelmässä ja toimitetaan Noviarian kautta.

Toimitus ei sisällä

  • Käyttötukea kolmannen osapuolen palveluiden osalta. Kolmannen osapuolen palvelu on esimerkiksi uuden palvelutoimittajanne järjestelmäalusta (kuten hosting-palvelu tai nimipalvelu) tai Viestintäviraston tai muun vastaavan verkkotunnusrekisterin tuottama verkkotunnuksien hallinnointipalvelu.
  • Verkkotunnusten nimipalvelinasetusten siirtoa uudelle palveluntarjoajalle. Jokainen palveluntarjoaja luo pääsääntöisesti itse infrastruktuuriinsa sopivat nimipalvelinasetukset ja tarvittaessa tuo ne omasta toimesta aikaisemmilta nimipalvelimilta. Noviaria voi eri maksusta toimittaa nykyiset nimipalvelinasetukset vastaanottavalle palveluntarjoajalle.
  • Uuden järjestelmäalustan tai siihen kytkettyjen palveluiden testaamista ennen siirtotöitä tai niiden jälkeen, ellei erikseen etukäteen ja eri maksusta toisin sovittu. Uusi järjestelmätoimittajanne on vastuussa toimittamiensa järjestelmien soveltuvuudesta, testaamisesta ja jatkuvasta toimivuudesta eikä Noviaria voi ottaa kantaa näihin seikkoihin.
  • Vianselvitystä, esim. verkkosivuston, puhelinvaihteen tai sähköpostipalvelun vikaantuessa siirron seurauksena. Noviaria voi kuitenkin erikseen niin sovittuna tuottaa teknistä tukea loppuasiakkaalle ja kolmansille osapuolille kulloinkin voimassa olevan tuntityöhinnastonsa mukaisesti.
  • Palveluiden palauttamista ennen siirtoa olleeseen tilaan siirron epäonnistuessa tai peruuntuessa. Noviaria veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset palveluiden avausmaksut, mikäli siirto halutaan perua ja palvelut palauttaa ennen siirtotoimenpiteitä vallinneeseen tilaan.

Laskutus

  • Tapa: etukäteen

Aihepiiriin liittyviä sivuja

Viitteet/huomioita

  1. Kolmannen osapuolen määritelmä: Noviaria Oy:n yleiset sopimusehdot, 2. luku