Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Verkkotunnuksen rekisteröinti-/uusimismaksu

Kaikki internetin verkkotunnukset eli nk. domain-nimet rekisteröidään asiakkaalle kunkin verkkotunnuspäätettä hallinnoivan tahon eli nk. rekisterin kautta.

Esimerkiksi Suomessa verkkotunnuspäätettä .fi hallinnoi Liikenne- ja viestintävirasto eli Traficom, joka toimii verkkotunnusrekisterin roolissa. Noviaria Oy toimii tällöin Traficom:n valtuuttamana verkkotunnusvälittäjänä.

Hinta sisältää

  • Uuden verkkotunnuksen rekisteröintityön tai olemassa olevan verkkotunnuksen uusimistyön
  • Verkkotunnuksen yhteystietojen tarkistamisen ja tarvittaessa päivittämisen. Verkkotunnuslaki edellyttää, että rekisteröityjen verkkotunnusten yhteystiedot ovat ajan tasalla.

Hinta ei sisällä

  • verkkotunnusrekisterille suoritettavaa maksua, jonka suuruus vaihtelee verkkotunnuspäätteen mukaan. Noviaria laskuttaa tämän erillisellä laskutusnimikkeellään, riippuen valitusta verkkotunnuspäätteestä. Tätä maksua vastaan asiakas saa käyttöoikeuden verkkotunnukseensa määräajaksi. Noviaria tilittää verkkotunnuslain mukaisesti maksun puolestanne kunkin verkkotunnuspäätteen rekisterille.

Laskutus

  • Jakso: verkkotunnuksia voi rekisteröidä ja uusia kerrallaan vähintään vuoden jaksoissa. Enimmäisaika on usein neljä vuotta kerrallaan, mutta vaihtelee rekisterin ja verkkotunnuspäätteen mukaan
  • Aika: etukäteen, niin että lasku erääntyy viimeistään noin kuukauden ennen verkkotunnuksen viimeistä voimassaolopäivää