Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä
Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Noviaria

Tuntihinnan koostumus

Noviarian tuntihintaan vaikuttavat useat tekijät, joista kuvaamme muutamia keskeisimpiä oheisessa artikkelissa.

Henkilökunnan koulutustaso

Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastojen mukaan ovat ICT-alan yksityisen sektorin bruttomediaanipalkat vuonna 2020 Suomessa yli 4900 €/kk ylemmän korkeakouluasteen suorittaneille. Liki koko Noviarian henkilökunta omaa vähintään alemman korkeakoulututkinnon ja noin puolet henkilökunnastamme omaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Työehtosopimkset

Noviarian tuntihinta toimistoaikojen ulkopuolella tehtäviin töihin perustuu kulloinkin voimassa oleviin Teknologiateollisuuden työehtosopimuksiin yö-, päivystys-, yli- ja pyhätöistä.

Sijainti

Kasvukeskuksissa toimivien yritysten tulee lisäksi huomioida, että asumiseen ja elämiseen liittyvät kustannukset ovat huomattavasti korkeampia kuin muualla Suomessa, ja täten myös palkkojen tulee olla muuta Suomea korkeammalla tasolla jotta ostovoiman heikkenemistä voidaan kompensoida. Tämän lisäksi kasvukeskuksissa toimivien yritysten nettotulosta syövät muuta Suomea huomattavasti korkeammat toimitilakulut.

Markkinasegmentin hintataso

Q3/2021 tehdyn markkinapositiointitutkimuksemme (n=77) mukaan pääkaupunkiseudulla toimivien mikroyritysten ja pienten yritysten (alle 50 henkeä, 2003/361/EY mukaisesti) tarjoamien etätyönä tehtävien ICT-palveluiden keskihinta alle 150 tunnin toimeksiannoille on hieman yli 102 €/tunti. Tavanomaisena toimistoaikana tehtäville töille oli alin hinta otoksessamme 79€/t ja ylin hinta 335€/t. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu yhden hengen mikroyritykset, toiminimet ja vastaavat, koska Noviaria Oy ei kilpaile niitten kanssa samassa segmentissä.

Noviaria Oy pystyy tarjoamaan palveluitaan keskihintaa alhaisemmalla tasolla koska pitkälle automatisoidut toimintaprosessimme tarjoavat merkittävää kilpailuetua, jolloin voimme tarjota palveluita pienemmällä henkilöstömäärällä kuin keskimäärin.

Yleinen hintataso

Kuten muihinkin IT-alan yrityksiin, vaikuttavat erityisesti työvälineiden eli IT-laitteiden ja -palveluiden hankintahinnat sekä sähkön markkinahinta olennaisesti hinnoitteluumme. Toimitusongelmat kuten vuosina 2020-2021 koettu mikropiirien maailmanlaajuisen toimitusketjun häiriintyminen sekä sähkön hintaa voimakkaasti nostanut Euroopan ennätyskuiva kesä 2021 ovat esimerkkejä tapahtumista, jotka eivät ole hallinnassamme, mutta jotka vaikuttavat hinnoitteluumme.

Arvonlisävero

Noviarian laskut sisältävät arvonlisäveron ostajan kotipaikan mukaisesti. Suomalainen yritys saa laskunsa kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaisesti, ja vähennyskelpoisuus määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja-asiakkaiden teettämät työt ovat tyypillisesti vähennyskelpoisia verotuksessa kotitalousvähennystä soveltamalla.

Lisätiedot

Markkinapositiointiprosessimme ja hinnoittelumallimme ovat liikesalaisuuksia, joista ei ole saatavissa lisätietoja. Markkinatutkimuksemme on ainoastaan sisäistä käyttöä varten, eikä siitä ole mahdollista saada kopioita.