Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Tuntihinnan koostumus

Haluamme että hinnoittelumme on sekä läpinäkyvää että saavutettavissa. Noviarian strategiaan ei kuulu kilpailla mahdollisimman alhaisella hinnalla, vaan tuottaa laadukkaita palveluita. Tuntiveloituksemme on kuitenkin vastaavien toimijoiden keskuudessa alempaa keskiluokkaa, mutta vastaa sitä yleistä tasoa, jota sekä työehtosopimukset että -markkinat edellyttävät että ylemmän korkeakoulutuksen ja keskimäärin 15 vuoden työkokemuksen omaaville henkilöille maksetaan. Tuntihintaan vaikuttavat useat tekijät, joista kuvaamme muutamia keskeisimpiä oheisessa artikkelissa.

Henkilökunnan koulutustaso

Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastojen mukaan ovat ICT-alan yksityisen sektorin bruttomediaanipalkat vuonna 2020 Suomessa yli 4900 €/kk ylemmän korkeakouluasteen suorittaneille. Liki koko Noviarian henkilökunta omaa vähintään alemman korkeakoulututkinnon ja noin puolet henkilökunnastamme omaa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Työehtosopimkset

Noviarian tuntityönä toteutettavien töiden hinnoittelu perustuu palkkatasoon, joka määritellään kulloinkin voimassa olevissa Teknologiateollisuuden työehtosopimuksissa. Noviarian tuntihinnan laskukaava tavanomaisten toimistoaikojen ulkopuolella tehtäviin töihin pohjautuu kulloinkin voimassa oleviin työehtosopimuksiin yö-, päivystys-, yli- ja pyhätöistä.

Sijainti

Kasvukeskuksissa toimivien yritysten tulee lisäksi huomioida, että asumiseen ja elämiseen liittyvät kustannukset ovat huomattavasti korkeampia kuin muualla Suomessa, ja täten myös palkkojen tulee olla muuta Suomea korkeammalla tasolla jotta ostovoiman heikkenemistä voidaan kompensoida. Tämän lisäksi kasvukeskuksissa toimivien yritysten nettotulosta syövät muuta Suomea huomattavasti korkeammat toimitilakulut.

Markkinasegmentin hintataso

Q3/2021 tehdyn markkinapositiointitutkimuksemme (n=77) mukaan pääkaupunkiseudulla toimivien mikroyritysten ja pienten yritysten (alle 50 henkeä, 2003/361/EY mukaisesti) tarjoamien etätyönä tehtävien ICT-palveluiden keskihinta alle 150 tunnin toimeksiannoille on hieman yli 102 €/tunti. Tavanomaisena toimistoaikana tehtäville töille oli alin hinta otoksessamme 79€/t ja ylin hinta 335€/t. Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu yhden hengen mikroyritykset, toiminimet ja vastaavat, koska Noviaria Oy ei kilpaile niitten kanssa samassa segmentissä.

Noviaria Oy pystyy tarjoamaan palveluitaan keskihintaa alhaisemmalla tasolla koska pitkälle automatisoidut toimintaprosessimme tarjoavat merkittävää kilpailuetua, jolloin voimme tarjota palveluita pienemmällä henkilöstömäärällä kuin keskimäärin.

Yleinen hintataso

Kuten muihinkin IT-alan yrityksiin, vaikuttavat erityisesti työvälineiden eli IT-laitteiden ja -palveluiden hankintahinnat sekä sähkön markkinahinta hinnoitteluumme. Toimitusongelmat kuten vuosina 2020-2021 koettu mikropiirien maailmanlaajuisen toimitusketjun häiriintyminen, sähkön hintaa voimakkaasti nostanut Euroopan ennätyskuiva kesä 2021 sekä vuonna 2022 kiihtynyt inflaatio ovat esimerkkejä tapahtumista, jotka eivät ole hallinnassamme, mutta jotka vaikuttavat olennaisesti hinnoitteluumme.

Arvonlisävero

Noviarian laskut sisältävät arvonlisäveron ostajan kotipaikan mukaisesti. Suomalainen yritys saa laskunsa kulloinkin voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaisesti, ja vähennyskelpoisuus määräytyy kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttaja-asiakkaiden teettämät työt ovat tyypillisesti vähennyskelpoisia verotuksessa kotitalousvähennystä soveltamalla.

Lisätiedot

Tarkemmat markkinapositiointiprosessimme ja hinnoittelumallimme ovat liikesalaisuuksia, joista ei ole saatavissa lisätietoja. Markkinatutkimuksemme on ainoastaan yhtiömme sisäistä käyttöä varten, eikä siitä ole mahdollista saada kopioita.

Aihepiiriin liittyviä sivuja