Yrityksesi kooditehdas

Modernia full-stack Python ja Django-kehitystyötä Vue-rungolla ja allaolevalla infrastruktuurilla

Lyhennetty läpinäkyvyyskertomus

Henkilökunta

Noviaria käyttää tarpeen mukaan sekä omilla palkkalistoilla olevia henkilöitä, freelancereitä että konsultteja.

Noviarian operatiivinen hallinto asuu vakituisesti EU-alueella. Henkilökuntamme asuu vakituisesti Euroopan talousalueella.

Henkilökunnan liikkuvuuden takia kulloinkin työn alla olevien projektien tietoja voidaan tilapäisesti (alle 183 vrk/12 kk seurantajakso) käsitellä myös Euroopan talousalueen ulkopuolella, ellei projekti- tai asiakaskohtaisesti erikseen, sähköisesti ja kirjallisesti toisin sovittu.

Osalle henkilökuntaa on teetetty suomalainen perusmuotoinen turvaselvitys.

Noviarialla on käytössä koko henkilökunnan kattava palkitsemisjärjestelmä.

Toimittajat

Noviaria teetättää tarpeen mukaan töitä valituilla aliurakoitsijoilla. Toimitusketjua ei ole auditoitu.

Noviarialla on käytössä valittujen jälleenmyyjien palkitsemisjärjestelmä.

Valitut Noviarian päämiehet tilittävät Noviarialle myyntikomissioita edustussopimusten perusteella.

Omistussuhteet

Noviaria Oy:n omistaa sen operatiivinen johto.

Noviaria Oy, sen omistajat ja henkilökunta omistavat suoraan tai välillisesti julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita yhtiöistä, jotka ovat samalla Noviarian toimittajia. Nämä yritykset ovat aakkosjärjestyksessä:

 • Alphabet Inc (GOOG). Noviaria jälleenmyy yhtiön Google- ja GCP-tuotemerkkien alla tuotettuja palveluita ja käyttää Android-tuotemerkin ohjelmistoja palvelutuotantoonsa.
 • Amazon.com Inc (AMZN). Noviaria jälleenmyy yhtiön AWS-tuotemerkin alla tuotettuja palveluita.
 • Apple Inc (AAPL). Noviaria käyttää Apple-tuotemerkin laitteita ja ohjelmistoja palvelutuotannossaan.
 • Cloudflare Inc (NET). Noviaria käyttää yhtiön palveluita omaan palvelutuotantoonsa ja jälleenmyy niitä.
 • Dell Technologies Inc (DELL). Noviaria käyttää Dell-tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.
 • DigitalOcean Holdings Inc (DOCN). Noviaria käyttää yhtiön palveluita omaan palvelutuotantoonsa ja jälleenmyy niitä.
 • Electrolux (ELUX-B.ST). Noviaria käyttää AEG-tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.
 • GitLab Inc (GTLB). Noviaria käyttää yhtiön palveluita omaan palvelutuotantoonsa ja jälleenmyy niitä.
 • HP Inc (HPQ). Noviaria käyttää Hewlett-Packard -tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.
 • Microsoft Corp (MSFT). Noviaria käyttää Windows- ja Office-tuotemerkkien ohjelmistoja palvelutuotannossaan.
 • NETGEAR Inc (NTGR). Noviaria käyttää Netgear-tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.
 • Seagate Technology Holdings PLC (STX). Noviaria käyttää Seagate-tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.
 • Sony Group Corp (SONY). Noviaria käyttää Sony-tuotemerkin laitteita palvelutuotannossaan.

Kuten osakeomistuksissa yleisestikin ottaessa, saattavat Noviaria Oy, sen omistajat ja henkilökunta saada osakeomistuksistaan osinkotuloa sekä ajoittain myös omistaa ja käydä kauppaa edellä mainittujen yhtiöiden julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla osakeoptioilla. On myös mahdollista, että Noviaria Oy, sen omistajat ja henkilökunta saattavat ajoittain saada korkotuloa edellämainittujen yhtiöiden joukko- ja/tai yritysvelkakirjoista.

Omistusosuuksia edellä mainituissa yhtiöissä saattaa sisältyä myös kulloinkin omistettuihin rahasto-osuuksiin.

Liiketoiminnan jatkuvuus

Yrityksemme varmistaa liiketoimintojen jatkuvuuden pitämällä taseessaan erittäin vähän vierasta pääomaa. Taseessa pyritään pitämään myös erillistä, julkisen kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista koostuvaa rahoitusomaisuutta, jota hallinnoidaan LEI-tunnuksella 743700WW6TR5IHMP4270. Juoksevat liiketoiminnot rahoitetaan tulorahoituksella ja liiketoiminnan laajennosprojektit toteutetaan pääsääntöisesti omistajien myöntämillä vakuudellisilla lainoilla, satunnaisesti myös siemenrahoituksella. Tämä mahdollistaa kasvustrategiamme toteuttamisen, joka koostuu sekä orgaanisesta kasvusta että horisontaalisesta integraatiosta.

Päivittäiset liiketoiminnot on vakuutettu konsulttivastuuvakuutuksella.

Noviarian hallituksen kokous päättää edellisen tilikauden tuloksen perusteella vuosittain liiketoiminnan jatkamisesta.

Noviarian liiketoimintojen lakkaaminen mistä tahansa syystä ei ennakoida aiheuttavan asiakkaillemme äkillisiä palvelukatkoja, koska Noviaria ei ole hosting-palveluntarjoaja vaan arkkitehtuuritoimittaja. Näin ollen emme omista lainkaan omaa IT-laitteistoa, jolla palvelutuotantoa ylläpidetään, vaan käytämme julkisia pilvipalvelutoimittajia. Kulloinkin käyttämämme pilvipalvelutoimittajamme ovat listattuna pääasiallisessa teknologia-alustan kuvauksessa. Noviaria arvioi säännöllisesti toimittajiensa kyvykkyyttä tuottaa käytettyjä palveluita ja varaa oikeuden siirtää palvelutuotantoa toisille toimittajille, mikäli vaaditut tunnusmerkit eivät enää jonkin tietyn toimittajan osalta täyty.

Liiketoiminnan mahdollisen päättämisen yhteydessä toimittaa Noviaria asiakkaillensa välittämiensä verkkotunnuksien siirto- ja vaihtoavaimet, joilla korvaava toimittaja voi ottaa ne ylläpidettäväkseen. Sama käytäntö koskee myös julkisia pilvipalvelutoimittajia. Mikäli Noviaria olisi esim. henkilövahingon johdosta kykenemätön toimittamaan verkkotunnuksien avaimia, ovat ne viime kädessä toimitettavissa myös verkkotunnuksia ylläpitävien rekisterien kautta, esim. Suomessa Viestintäviraston puolelta.

Kirjanpitokäytännöt

Noviaria noudattaa hyviä kirjanpitotapoja. Tilinpäätös tehdään bruttotulos-tuloslaskelmalla, jossa tuloslaskelman erät liikevaihto, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos, valmistus omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot ja materiaalit ja palvelut esitetään yhteenlaskettuna eränä. Bruttotuloskaavaa käyttävän yrityksen liikevaihto ja myyntikate jäävät yrityksen omaan tietoon, vaikka tilinpäätöstiedot toimitetaan kaupparekisteriin. Tilintarkastuslain 2 pyk.[1] perusteella tilintarkastajaa ei ole valittu eikä tilintarkastusta suoritettu.

Vastuullisuus

Noviaria Oy;

 • kannattaa neljäpäiväiseen työviikkoon siirtymistä ja enimmäistyöajan alentamista
 • hankkii laitteita pääsääntöisesti alkuperämaasta, valmistustavasta ja materiaaleista riippumatta, kuitenkin huomioiden tietoturvariskit
 • ostaa sähköä toimistotarpeisiinsa valmistustavasta ja alkuperästä riippumatta
 • hankkii ja omistaa arvopapereita toimialasektorista riippumatta

Aihepiiriin liittyviä sivuja

Viitteet/huomioita

 1. Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 § 2